South East Europe EU

Održana je Finalna konferencija MILD HOME u Sofiji

OBJAVLJENO: 17.12.2014

Tokom sastanka projekta, partneri su razgovarali o napretku projekta i konačnim koracima koje treba preduzeti pre zaključenja MILD HOME projekta. Napredak na različitim radnim paketima je razrađen od strane odgovarajućih lidera radnih paketa.

Tokom sastanka partneri u projektu su imali priliku da razmene informacije o organizacionim, finansijskim i operativnim pitanjima vezanim za konačne korake koje treba preduzeti za nesmetano i uspešno sprovođenje MILD HOME projekta.

Nemanja Petrović, član tima MSV, predstavio je viziju Eko zelenog naselja na Savskom vencu, ekonomsku i ekološku održivost.