South East Europe EU

Конкурс за архитектонско – урбанистичко решење Еко зеленог насеља на територији општине Савски венац у оквиру пројекта МILD HOME

OBJAVLJENO: 02.12.2013

Градска општина Савски венац оглашава

Отворени анонимни једностепени идејни

К О Н К У Р С

За архитектонско – урбанистичко решење Еко зеленог насеља на територији општине Савски венац, које чине MILD HOME стамбени објекти пројектовани према стандардима одрживости у изградњи и експлоатацији, а које својом структуром и опремом доприноси вишем стандарду становања у погледу екологије и заштите животне средине, енергетске ефикасности и социјалне кохезије 

 

Градска општина Савски венац, као партнер у оквиру пројекта MILD Home (акроним од My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy House for our Eco Green Village), оглашава Конкурс као сегмент двогодишњег пројекта финансираног од стране Европске уније, у оквиру СЕЕ транснационалног програма сарадње југоисточне Европе, који се реализује у 6 држава.

 

 

Конкурсни материјал можете преузети са овог линка: 

Click here to view COMPETITION-KONKURS

Расписивач

Градска општина Савски венац – Бизнис центар општине -BC#47

Задатак конкурса

Циљ конкурса је изналажење најквалитетнијег идејно-програмског и просторног решења за Еко зелено насељe, које у целини треба да задовољи критеријуме формулисане у оквиру пројектног задатка, и да их на адекватан начин примени на конкретној локацији на територији Савског венца.

Конкурсни услови

Право учешћа имају лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре као и студенти архитектуре.

Подлоге

Конкурсни материјал учесници конкурса могу преузети без надокнаде на веб-порталу Општине Савски венац (http://www.savskivenac.rs) и Бизнис центра општине BC#47 (http://www.bc47.rs/sr).

Жири конкурса:

−  Томислав Ђорђевић, дипл.инж.арх.,председник планске комисије града Београда,

−  Јелена Пејковић,M.Arch., LEED AP, екстерни експерт, EXPEDITIO

−  мр. Јасмина Ђокић-Павков, дипл.инж.арх., помоћник председника општине Савски венац,

−  Mag. Hermann J. Jahrmann, President of Baubiologisches Institut, Linz, Austria

−   доцент др.Ђорђе Стојановић, дипл.инж.арх., Универзитет у Београду, Архитектонски факултет;

−   проф. Бранислав Митровић, дипл.инж.арх., Универзитет у Београду, Архитектонски факултет;

−   доцент Радослав Галић, дипл.инж.маш., Универзитет у Београду, Машински факултет;

Адреса за информације: mildhome@savskivenac.rs. Особа за контакт: Нина Митранић, диа. менаџер пројекта, 011 715 18 51

Рокови

Конкурс почиње да тече од понедељка 2.12.2013године. Крајњи рок за предају радова је петак, 14. фебруар 2014. године до 15.00 часова, на писарници општине Савски венац, Улица кнеза Милоша 69 у Београду.

Рок завршетка рада жирија и објављивање резултата је петак, 28.фебруар 2014. године. Радови послати поштом морају стићи на адресу општине до 14.2.2013. до 15.00 часова. Радови који стигну након овог рока неће бити разматрани.

Учесници ће преко веб сајта Расписивача бити обавештени о тачном месту и времену одржавања изложбе и јавне дискусије.

Награде

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 5 (пет) радова који одговарају пропозицијама конкурса, биће омогућене  новчане компензације кроз:

  1. Уључивање аутора победничких решења у рад експертског тима и припрему студије изводљивости (април 2014.). Ангажман у укупној вредности 600.000 динара  бруто, биће регулисан уговорима о сарадњи (максимално 3 уговора за 3 најбоље оцењена решења).
  2. Плаћен боравак до  2 члана сваког од максимално три победничка тима и учешће на  сајму «COSTRUMA у Будимпешти, где ће на штандуMILD HOME пројекта бити представљена награђена решења са Савског венца;
  3. Промоција награђених радова на салонима архитектуре и урбанизма у региону као и на међународним манифестацијама и конференцијама; представљање у специјализованим часописима за тему архитектуре и одрживе градње.