South East Europe EU

Održan MILD HOME projektni sastanak u Bukureštu

OBJAVLJENO: 08.08.2014

Mild Home projektni sastanak održan je 10. i 11.jula u Bukureštu, gde su domaćini bili The Centre for promotion of Clean and Efficient Energy ENERO, jedan od partnera na projektu. Projektni partneri su diskutovali o organizaciji treninga za stručnjake koji treba biti održan u svakoj zemlji, kao i o raznim aktivnostima kao što su databaza lanaca snabdevanja i finalna konferencija.

MILD HOME projekat koji se sprovodi u okviru transnacionalnog programa saradnje Evropske unije za istraživanja i razvoj na području jugoistočne Evrope, a posvećen je razvijanju održivih pristupa energetski-efikasnoj gradnji.
Cilj projekta je promovisanje održive izgradnje i osmišljavanje idejnih rešenja za Eko zeleno naselje koje je planirano da bude izgrađeno na teritoriji Savskog venca.