South East Europe EU

Projekat MILD HOME biće predstavljen na zajedničkoj sednici Odbora za komunalne detalnosti i energetiku i Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne Konferencija Gradova i Opština

OBJAVLJENO: 03.12.2014

Projekat MILD HOME biće predstavljen na zajedničkoj sednici Odbora za komunalne detalnosti i energetiku i Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne Konferencija Gradova i Opština

U petak, 5. decembra 2014. godine u hotelu Aleksandar u Nišu, biće održana zajednička sednica Odbora za komunalne delatnosti i energetiku i Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne Konferencije Gradova i Opština na kojoj će biti predstavljen projekat MILD HOME – Eko-zelena naselja opštine Savski venac.

Kako je tema zajedničke sednice uloga jedinica lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine i procesu pristupanja EU, projekat MILD HOME izabran je kao jedan od tri reprezentativna projekta iz oblasti zaštitne životne sredine, i jedini čiji nosilac u Srbiji i jeste jedinica lokalne samouprave, beogradska opština Savski venac. MILD HOME će predstaviti Nina Mitranić, koordinatorka projekta. Na sastanku je planirana i diskusija o nacrtu Plana podizanja kapaciteta za primenu zakona iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou, kao i njegovo usvajanje.