South East Europe EU

O projektu


REZIME

MILD HOME je projekat finansiran od strane Evropske unije, preko programa Transnacionalne saradnje Jugoistočne Evrope 2007-2013. Projekat ima za cilj da definiše načine i podstakne izgradnju novog tipa socijalnog stanovanja, nazvanog MILD HOME.

Njene glavne karakteristike su sledeće:

Na nivou energetske efikasnosti i zaštite životne sredine: nulta emisija CO2, niska potrošnja energije, pasivna kuća napravljena od recikliranih materijala. MILD HOME kuća je zamišljena da bude smeštena u Eko zelenom naselju sa nultom emisijom, održivim upravljanjem vodom i otpadom, i promovisanjem odgovornog i ekološki svesnog načina života;

Na nivou ekonomske održivosti: niske cene izgradnje (zahvaljujući lokalnim lancima snabdevanja, modularnosti, specifičnog dizajna i standardizacijom sirovina, metode „DiY- Do it yourself“ odnosno „Uradi sam“- za unutrašnju završnu izgradnju) i mali operativni troškovi.

Inovativni aspekt projekta MILD HOME je kombinovan sa 2 faktora: ostvarivanjem visokih performansi energije kuće, sa priuštivim operativnim troškovima i troškovima izgradnje za ljude sa niskim i srednjim prihodima koji teže da imaju pristupačnije troškove.

MILD HOME ima za cilj podsticanje održivog razvoja takvih zgrada na evropskom nivou, dokazujući da je moguće izgraditi održivo Eko zeleno naselje bazirano na MILD HOME konceptu, u zemljama Jugoistočne Evrope.
 

Projekat predviđa sledeće aktivnosti:

•  Definisanje MILD HOME kuće na bazi Okvira zajedničkih karakteristika za sve zemlje koje su uključene u projekat. Ova mreža će biti prilagođena specifičnim potrebama i trendovima 8 lokalnih oblasti kako bi se obezbedila stroga korespodencija sa lokalnim specifičnostima tih oblasti;

•  Dizajniranje 8 pilot projekata Eko zelenog naselja, kroz 8 arhitektonskih konsursa koji će omogućiti sakupljanje najboljih predloga stvorenih od strane arhitekata, inženjera, tehničkih eksperata i lokalnih dobavljača.

•  Stvaranje lanaca snabdevača na lokalnom nivou, u građevinskom sektoru, zahvaljujući kooperaciji uključenih opština i ključnih aktera koji pripadaju građevinskom i prodajnom sektoru MILD HOME-a;

•  Fino podešavanje 4 demonstrativna projekta Eko zelenog naselja, stvorenih od strane MILD HOME-a;

•  Početak najmanje 2 od 4 projekta na teritoriji 2 opštine (partneri na projektu). Ciljne grupe projekta su  javni i privatni subjekti: opštine i organi lokalni samouprave; građani i organizacije civilnog društva; eksperti (arhitekte, inženjeri, dizajneri); inovativna mala i srednja preduzeća (lokalni lanci snabdevanja u građevinskom sektoru). Ostale korisnici projekta su: organizacije socijalnog stanovanja i vlasnici zemljišta; organizacije usluga nekretnina.

Ključni akteri projekta su:

a) Udruženja/ Klasteri grejnih sistema /sistema hlađenja, automatizacija u zgradama i obezbeđivanje zgrada, rasvetni sistemi u zgradama, građevinci, tehničari, zanatlije, Privredne komore i ostale asocijacije malih i srednjih preduzeća;

b) Finansijske institucije i privatni investitori: banke, agencije za razvoj, poslovni anđeli, učešće kompanija za inženjering, nabavku i izgradnju, su svi subjekti sa tehničkim i finansijskim kapacitetima za pružanje održivih i ključnih rešenja za različite modele MILD HOME kuća.