South East Europe EU

„Дни на зелената енергия и енергийната ефективност 2014”, 29.09.2014 – 04.10.2014, Пловдив

Публикувано: 05.11.2014

Екипът на Европейски институт по труда участва в X Национална Конференция на Българските Енергийни Агенции „Интелигентни градове и региони – устойчиво енергийно управление и биоенергетика от отпадъци” на 2.10.2014г. Събитието е организирано от Асоциацията на Българските Енергийни Агенции.

Арх. Ваня Манева представи основните дейности в Проект MILD HOME, резултатите от тях и възможности за бъдещи реализации в Панел „Интелигентни градове”.