South East Europe EU

MILD HOME местна верига от доставчици – инструмент за постигането на иновативност и ниски разходи

Публикувано: 20.11.2014

Създаването на база данни, съдържаща местни представители на бизнеса (производители и доставчици на екологични строителни материали, компоненти и услуги) е ключов инструмент по проект MILD HOME, който цели да доведе до постигането на високи нива на иновативност и възможност за намаляване на разходите са  построяването на Зелено еко селище.

От България, в базата данни са включени 30 фирми, предлагащи различни услуги и производство на разнообразни строителни материали сред които: прозорци, врати, сайдинг, топлоизолационни системи, енергийно ефективни вентилационни, отоплителни и водоснабдителни системи, финансови услуги и други.

Разработването на устойчиви материали в България не е широко разпространено, и все пак наличието на подходящи суровини като корк, дърво, глина, слама и вълна създават перспективи пред развитието на този вид производство.

Въпреки сравнително малкия брой на производителите в сектора на устойчивото строителство, изграждането на интелигентни къщи привлича все по-голям интерес от страна на инвеститори и потребители. Съответно, поради нарастващо търсене, все повече фирми започват да разширяват продуктовото си портфолио с иновативни строителни материали и техники за енергийно ефективно устойчиво строителство.

Базата данни ще бъде достъпна на сайта на проекта, като евентуалните липси по местните вериги от доставчици ще бъдат компенсирани от други вериги в района на Югоизточна Европа.