South East Europe EU

Първата сграда от тип MILD HOME ще бъде построена в община Кастелнуово Рангоне, Италия

Публикувано: 05.12.2014

В периода 13-15 ноември 2014г. се проведе среща на партньорите по проект MILD HOME в гр. Кастелнуово Рангоне, Италия, по време на която бе извършен мониторинг на дейностите, изпълнени в рамките на проекта до този момент, и бяха отчетени постиганите резултати на международно ниво.

На 14 ноември бе открито Международното събитие - "Устойчиво и достъпно строителство - MILD HOME площад на креативността", по време на което представители на европейски общини и Карло Брузи, кмет на община Кастелнуово Рангоне,   обсъдиха политики за териториално сътрудничество и зелено строителство.

Александра Пала, проектен Ръководител в Съвместен технически секретариат на програма „Югоизточна Европа 2007-2013", акцентира върху важността партньорите по проекти да се фокусират върху устойчивостта на проектните резултати още на етап кандидатстване. В събитието участва и Мария Казмукова от Пражки институт за планиране и развитие, Прага, Чехия, която представи своя опит в реализирането на подобни проекти.