South East Europe EU

Покана за заключителна конференция по проект MILD HOME

Публикувано: 08.12.2014

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е домакин на Международна заключителна конференция по проект MILD HOME, която ще се проведе на 16 декември 2014г. в сградата на БТПП, зала А, на ул. Искър № 9 от  9:30 часа.

Проект MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy House for our Eco Green Village)  се изпълнява по Транснационалната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа. Проектът цели да доведе до създаването на нов тип строителство със следните отличителни белези: модулна къща, на принципа направи си сам, с нулеви вредни емисии, интелигентна, евтина, стандартизирана, с ниско ниво на консумация на енергия, построена с местни материали, съобразени с конкретните климатични и географски особености.

Конференцията има за цел да запознае представители на бизнеса, урбанисти, инвеститори, журналисти и други заинтересовани лица с постигнатите резултати по време на проекта, а също така и с актуални за България и ЕС теми като: перспективите и предизвикателствата пред устойчивото градско развитие, иновативни градоустройствени и архитектурни модели, проблеми, стимули и потенциални възможности за изграждането на еко зелено селище.

По време на втората част на събитието във фоайето на БТПП ще бъде открита изложба, в която ще бъдат представени проектите, спечелили конкурса за архитектурни предложения, проведен по-рано през тази година.

На конференцията ще присъстват партньорите по проекта, представители на български общини, членовете на журито, победителите от конкурса за архитектурни предложения от България и други заинтересовани страни.

Поради големия интерес  и ограничения брой места, моля да заявите предварително Вашето участие на тел. 02/8117 515 или по имейл:  een@bcci.bg.

Крайният срок за регистрация е 15 декември 2014 г.

За повече информация, моля, свържете се с Европейски информационен и иновационен център в БТПП:

Е-mail: een@bcci.bg 

Тел: 02 / 8117 505; 8117 515; 8117 525