South East Europe EU

Събития

06.11: Международен фестивал „Твоят град е твоята енергия!”, 29.09.2014-03.10.2014, София

Фестивалът е организиран съвместно от Столична община и Софийска енергийна агенция „СОФЕНА” като събитие към Проект EnVision по Програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа”.

Европейски институт по труда участва заедно със Столична община в тематичен уъркшоп „Нулево-енергийни сгради”(29.09.2014), където бяха представени резултатите от дейности по Проект MILD HOME (Проект по Програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа”, с партньори от българска страна Столична община, Европейски институт по труда и Българската търговско- промишлена палата). От страна на Европейски институт по труда участие взеха арх. Ваня Манева и инж. Христина Манолова. Арх. Ваня Манева представи на участниците изискванията, предизвикателствата и резултатите от проведения градоустройствен и архитектурен конкурс по Проект MILD HOME, и по-конкретно с енергийните и екологични аспекти в контекста на устойчивото развитие. Инж. Христина Манолова запозна аудиторията с възможностите за строителство с енергийно ефективни и екологични материали, проследявайки тяхното историческо развитие с оглед доказване на устойчивостта им във времето.снимки: