South East Europe EU

Проектът


MILD HOME /Интелигентна къща/ е проект, съфинансиран от Европейския съюз по Програмата за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", Проектът е насочен към определяне на задължителните параметри на дизайна и начало на  изграждането на нова типология на гражданско строителство, наречена  MILD HOME.

 

Неговите основни характеристики са следните:

 На ниво енергия-околна среда: нулеви емисии, ниска консумация на енергия, пасивна къща, направена от рециклирани материали. MILD HOME в предвидено да бъде разположена в Зелено еко селище с нулеви емисии, с устойчиво управление на отпадъците и водите и насърчаваща отговорен начин на живот с грижа за околната среда;

На ниво икономическа устойчивост: ниски разходи за строителство (благодарение на  организирането на местни вериги за доставки, модулност, специфични шаблони на дизайн и стандартизация на суровините. Опция „Направи си сам” за вътрешните строителни довършителни работи) и  ниски експлоатационни разходи.

Иновативния аспект на проекта MILD HOME е комбиниран в 2 фактора: реализиране на къща с висока енергийна ефективност, с достъпни строителни и експлоатационни разходи за хора с ниски до средни доходи, които се стремят да имат нова къща на достъпна цена.

MILD HOME има за цел повишаване на устойчивото развитие на такива сгради на равнище ЕС, доказващи, че е възможно да се изградят устойчиви Еко зелени селища на база на MILD HOME за всеки в страните от Югоизточна Европа.

Проектът предвижда следните дейности:

 Дефиниция на MILD HOME на базата на  Рамка от общи експлоатационни характеристики за всички държави участващи в проекта. Тази мрежа ще се персонализира според специфичните нужди и тенденции на 8 местни области, за да се гарантира стриктно съответствие  с местните особености на районите;

 Проектиране на 8 пилотни проекта на Еко зелени селища,  определени чрез 8 конкурса за идеи,  което ще позволи да се съберат най-добрите предложения, създадени от архитекти, инженери, технически специалисти и местни доставчици;

 Създаване на местно ниво на вериги на доставка в строителния сектор, благодарение на сътрудничеството на участващите общини и ключовите играчи, от строителния и търговския сектори на MILD HOME;

 Прецизиране на 4 демонстративни проекта на Еко зелени селища, съставени от къщи MILD HOME;

 Стартиране на поне 2 от тези 4 проекта в 2 общини  (партньори по проекта). Проектът е насочен към обществени и частни лица: общини и органи на местната публична администрация; граждани и организации на гражданското общество; експерти  (архитекти и инженери, проектанти, консултанти); иновативни МСП (местни вериги доставчици в строителния сектор).Други бенефициенти на проекта са: организации за социално настаняване и собственици на строителни обекти; организации за недвижими имоти.

 

Ключови участници в проекта са:

a) Асоциации/клъстери на отоплителни/охлаждащи системи, сградна автоматизация и охранителна техника за дома, домашни осветителни системи, строители, техници, занаятчии, търговски палати и други асоциации на МСП;

b) Финансови институции и частни инвеститори: банки, агенции за развитие, бизнес-ангели, ЕСКО (ESCO - фирми за енергоефективни услуги) и ЕПК (EPC - инженеринг, доставка и строителство) компании - все лица с технически и финансов капацитет, които могат да предоставят надеждни и цялостни решения за различните модели  на MILD HOME.